Protivpožarni Aparati

Protivpožarni Aparati

Protivpožarni aparati sa stalnim punjenjem


Protivpožarni aparati pod stalnim pritiskom sa punjenjem od 1 do 50kg praha. Punjenje-univerzalni ABCE prah, usavršena konstrukcija i brži način upotrebe omoguċava efikasnije gašenje požara u putničkim vozilima, domaċinstvima, javnim zgradama, industrijskim halama. Pogonski gas je azot. Temperaturno područje od -20 do +450 C.Prevozni protivpožarni aparati pod stalnim pritiskom


Vatrogasni aparati sa ampulom pod pritiskom i manometrom za kontrolu pritiska sa punjenjem od 1 do 50kg praha. Namenjen za gašenje početnih požara klase A, B, C i E u industrijskim halama, benzinskim pumpama. Pogonski gas je azot. Temperaturno područje od -20 do ++450 C.


Protivpožarni aparati CO2


Protivpožarni aparati za gašenje požara ugljendioksidom. Namenjeni za gašenje početnih požara klase B, C i E. Tipovi aparata CO2 (5, 10, 30 i 60kg). Posude ovih protivpožarnih aparata su izrađenje po najnovijim standardima EU.


Protivpožarni aparati su najnoviji dodatak asortimanu HTZ opreme kompanije Deapromsavic.